dr. Gusti Pramadya, Sp. S

Poliklinik Syaraf

Jadwal Praktek

Senin:
Pagi: 09:00-12:30
( BPJS)

Selasa:
Pagi: 09:00-12:30
( BPJS)

Rabu:
Kamis:
Pagi: 09:00-12:30
( BPJS)

Jum'at:
Pagi: 09:00-11:00
( BPJS)

Sabtu: