drg. Shinta Safira, Sp.KG

Poliklinik Gigi

Jadwal Praktek

Senin:
Malam: 17:00-20:00
Selasa:
Rabu:
Kamis:
Jum'at:
Sore: 14:00-16:30
(Umum & Jaminan)

Sabtu: