dr. Rr. Rahayu, Sp.PD, FINASIM

Poliklinik Penyakit Dalam

Jadwal Praktek

Senin:
Pagi: 09:00-12:00
(Umum & Jaminan)

Siang: 14:00-20:00
(BPJS)

Selasa:
Pagi: 09:00-12:00
(Umum & Jaminan)

Siang: 14:00-20:00
(BPJS)

Rabu:
Kamis:
Pagi: 14:00-18:00
(BPJS)

Sore: 14:00-18:00
(BPJS)

Jum'at:
Sore: 14:00-18:00
(BPJS, Umum & Jaminan)

Sabtu:
Siang: 10:00-16:00
(Umum & Jaminan)