dr. Findi Syamsu Aribowo, Sp.B

Poliklinik Bedah

Jadwal Praktek

Senin:
Pagi: 08:00-13:00
( )

Selasa:
Pagi: 08:00-14:00
( )

Rabu:
Pagi: 08:00-14:00
( )

Kamis:
Pagi: 08:00-13:00
( )

Jum'at:
Pagi: 08:00-14:00
( )

Sabtu: