dr. Arif Rahmat Muharram,SpBP-RE

Poliklinik Perawatan Luka

Jadwal Praktek

Senin:
Pagi: 08:00-14:00
( UMUM & JAMINAN)

Selasa:
Pagi: 08:00-13:00
( UMUM & JAMINAN)

Rabu:
Pagi: 08:00-13:00
( UMUM & JAMINAN)

Kamis:
Pagi: 08:00-13:00
( UMUM & JAMINAN)

Jum'at:
Pagi: 08:00-14:00
( UMUM & JAMINAN)

Sabtu:
Pagi: 08:00-12:00
( Umum & Jaminan)