dr.Rr.Rahayu,SpPD,FINASIM

Poliklinik Darusalam (Poli GERIATRI)

Jadwal Praktek

Senin:
Pagi: 09:00-13:00
( UMUM & JAMINAN)

Selasa:
Pagi: 09:00-13:00
( UMUM & JAMINAN)

Rabu:
Kamis:
Pagi: 09:00-13:00
( UMUM & JAMINAN)

Jum'at:
Sabtu: