dr.Ika Prasetya,SpPD,KKV,FINASIM(Perjanjian)

Poliklinik Darusalam (Poli GERIATRI)

Jadwal Praktek

Senin:
Selasa:
Rabu:
Kamis:
Jum'at:
Sabtu: