dr.Gusti Pramadya,SpS

Poliklinik Darusalam (Poli GERIATRI)

Jadwal Praktek

Senin:
Selasa:
Rabu:
Pagi: 09:00-12:30
( UMUM & JAMINAN)

Kamis:
Jum'at:
Sabtu: