dr. Elsa Ana Purika,SpS

Poliklinik Darusalam (Poli GERIATRI)

Jadwal Praktek

Senin:
Pagi: 08:00-12:00
( UMUM & JAMINAN)

Selasa:
Pagi: 08:00-12:00
( UMUM & JAMINAN)

Rabu:
Kamis:
Pagi: 08:00-12:00
( UMUM & JAMINAN)

Jum'at:
Sabtu: