dr. Nuraeni Erni Akbar, Sp.KK

Poliklinik Kulit dan Kelamin

Jadwal Praktek

Senin:
Pagi: 09:30-12:30
( BPJS, Umum & Jaminan)

Sore: 14:00-18:00
( Umum & Jaminan)

Selasa:
Pagi: 09:30-14:00
( Umum & Jaminan)

Rabu:
Pagi: 10:00-14:00
( Umum & Jaminan)

Kamis:
Pagi: 09:30-12:30
( BPJS,Umum & Jaminan)

Siang: 14:00- 15:30
(Umum & Jaminan)

Jum'at:
Sabtu:
Pagi: 09:30-14:00
( Umum & Jaminan)