dr. Farida Ariyanti, Sp.KFR

Poliklinik Rehabilitasi Medik

Jadwal Praktek

Senin:
Siang: 13:00- 16:00
( BPJS, Umum & Jaminan)

Selasa:
Rabu:
Siang: 13:00- 16:00
( BPJS, Umum & Jaminan)

Kamis:
Pagi: 10:00-14:00
( BPJS, Umum & Jaminan)

Jum'at:
Pagi: 11:00-14:00
( BPJS, Umum & Jaminan)

Sabtu:
Pagi: 10:00-12:00
( Umum & Jaminan)