drg. Dede A Bachtiar Bachrudin, SpBM

Poliklinik Gigi

Jadwal Praktek

Senin:
Selasa:
Pagi: 09:00-11:00
( Umum & Jaminan)

Rabu:
Kamis:
Pagi: 09:00-11:00
( Umum & Jaminan)

Jum'at:
Sabtu: