drg. Rini Triani, SpKGA

Poliklinik Gigi

Jadwal Praktek

Senin:
Selasa:
Rabu:
Kamis:
Jum'at:
Sore: 16:00-20:00
(Umum & Jaminan)

Sabtu:
Pagi: 08:00-11:00
(Umum & Jaminan)

Malam: 18:00-20