dr. Sri Fulina, SpM

Poliklinik Mata

Jadwal Praktek

Senin:
Selasa:
Rabu:
Pagi: 09:00-12:00
( BPJS, Umum & Jaminan)

Kamis:
Jum'at:
Sabtu: