dr. Sri Fulina, SpM

Poliklinik Mata

Jadwal Praktek

Senin:
Pagi: 09:00-12:00
(BPJS, Umum & Jaminan)

Selasa:
Rabu:
Pagi: 09:00-12:00
(BPJS, Umum & Jaminan)

Kamis:
Jum'at:
Pagi: 09:00-12:00
(BPJS, Umum & Jaminan)

Sabtu: