DR. Dr. Zulkifli Amin, SpPD|KP, FINASIM

Poliklinik Penyakit Dalam

Jadwal Praktek

Senin:
Siang: 14:00- 15:00
(Umum & Jaminan)

Selasa:
Rabu:
Siang: 14:00- 15:00
(Umum & Jaminan)

Kamis:
Jum'at:
Sabtu: