dr. Maha Chakri Willheljulya, Sp.PD

Poliklinik Penyakit Dalam

Jadwal Praktek

Senin:
Pagi: 08:00-13:00
( BPJS, Umum & Jaminan)

Selasa:
Pagi: 08:00-13:00
( BPJS, Umum & Jaminan)

Rabu:
Pagi: 08:00-13:00
( BPJS, Umum & Jaminan)

Kamis:
Pagi: 08:00-13:00
( BPJS, Umum & Jaminan )

Jum'at:
Pagi: 08:00-13:00
( BPJS, Umum & Jaminan)

Sabtu:
Pagi: 08:00-10:00
( Umum & Jaminan)